Betsafe sverige

För att beräkna sannolikheten för koefficienten måste du dela 100 med denna koefficient (till exempel 100 / 1,54 = 64,9%). För att beräkna bokhållarens marginal måste du öka andelen sannolikheter för alla resultat. I vårt exempel är satsningsfrekvensen för denna händelse 7%. bokhandel marginal Även om Ryssland vinner Betsafe, blir det inte rött i det…